Kiskoteka

Kiskottelu on luonnollista syvävenyttelyä, joka pohjautuu kehon luontaiseen liikepotentiaaliin. Kiskottelu on Jyrki Rytilän (suomen vastaava TRE-ohjaajakouluttaja) kehittämä metodi ja Kiskoteka on menetelmän tuotemerkki. Kiskoteka on ehkä maailman yksinkertaisin ja luonnollisin tapa sekä energisoitua että myös rentoutua! 

Kiskoteka on kehon luontaista syvää venyttelyä ja haukottelua, liikerefleksi, joka löytyy kaikilta selkärankaisilta. Se poistaa jännityksiä ja luo resilienssiä sekä energisoi ja parantaa sosiaalista kanssakäymistä. Kiskottelu parantaa kehoyhteyttä ja luo kehollista turvaa, auttaa avaamaan kehoa, jolloin olo laajenee ja avartuu. Kiskottelun luontainen liike aktivoidaan yksinkertaisilla ja lyhyillä kehollisilla harjoitteilla, jotka herättävät haukottelurefleksin ja syvän venytyksen. Menetelmällä voidaan saavuttaa nopeita vaikutuksia omaan vireyteen ja itsesäätelyyn sekä parempaan vuorovaikutukseen. 

Elon Palossa Kiskoteka on osana hyvinvointipäiviä ja retriittejä, mutta siitä järjestetään myös erillisä tunteja, joilla on mahdollisuus päästä tutustumaan syvemmin oman kehon luontaiseen liikkeeseen. Kiskottelun vaikutuksista työhyvinvointiin on tehty työsuojelurahaston rahoittama tutkimus. Työntekijöiden kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä oli merkittävä.

Halutessasi lue lisää täältä 
Miia/ Eheä Sydän