Kraniosakraaliterapia

Kraniosakraaliterapia on aivo-selkäydinnesteen kierron aikaansaamaan, elämää ylläpitävään kehon rytmiin perustuva hoitomuoto. Hoito on voimakasvaikutteinen, vaikka se tapahtuukin hyvin kevyin ottein hoitajan herkkien käsien avulla. Aivo-selkäydinneste muodostuu aivokammioissa ja pumppautuu aivo- ja selkäydinkalvostolle saaden aikaan hienoisen liikkeen kallon luissa sekä selkärangassa, ketjuttuen mm. fascioiden kautta koko kehoon. Esimerkiksi erilaiset vammat, sairaudet, kehon virheasennot ja henkinen kuormitus (mm. stressi) näkyvät tässä kehon rytmissä häiriötiloina.

Hoito laukaisee kehossa itsekorjaantumismekanismin, joka pyrkii tuomaan kehon kohti terveyttä ja keskilinjaa sisältä ulospäin. Itsekorjaamisprosessi vaikuttaa kehossa jopa viikkoja hoidon jälkeen. Prosessi on hyvin kokonaisvaltainen ja tapahtuu lihas-, lihaskalvo-, luusto-, nikama-, hermosto- ja sisäelintasolla sekä nesteenkierrossa. Kehon fyysiseltä tasolta vaikutus ulottuu henkiseen hyvinvointiin ja energiatasolle, helpottaen mm. stressiä ja univaikeuksia.

Hoito soveltuu kaikenikäisille ja niin ihmisille kuin eläimillekin.

Halutessasi voit lukea hoitomuodosta lisää täältä
Hanna/ Hoitava Keho