Lisätietoa kraniosta

Hoito on omiaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä, mutta se toimii oivallisesti myös erilaisten fyysisten sairauksien hoidon tukena, siitä on apua sairauksista ja vammoista toipumisessa, kehon virheasentojen korjaamisessa ja esimerkiksi uniongelmien ja stressioireiden helpottamisessa. Hoidosta on saatu apua monenlaisiin kehon vinouksista ja virheasennoista ketjuttuviin vaivoihin, päänsärkyihin ja migreeniin sekä erilaisiin kiputiloihin (ml. krooninen kipu). Lisäksi hoito soveltuu hyvin suolisto-ongelmien hoidon tueksi. Hoito soveltuu kaiken ikäisille ja sitä tehdään sekä ihmisille että eläimille.

Eläimillä hoidon kautta voidaan vaikuttaa kehon vinouksien ja virheasentojen sekä suolistovaivojen lisäksi mm. kehon yleiseen liikkuvuuteen ja liikkeissä esiintyviin epäpuhtauksiin, ratsuhevosilla kokoamis- ja taipumisongelmiin ja ravihevosilla ravissa esiintyviin ongelmiin. Eläimillä hoidon tarpeena on usein myös erilaiset stressioireet, käytöshäiriöt sekä kipu.

Hoitomuoto on vanha ja se on kehittynyt alkujaan samaa linjaa osteopatian kanssa. Käyttämämme hoitomuoto pohjautuu Kirsten ja Wilhelm Nussbaumerin oppeihin, jotka Merja Ontronen (ent. Nisonen) on tuonut suomalaisten tietoisuuteen pitkällisen kraniosakraaliterapeutin koulutustyön sekä oman hoitotyönsä kautta, yhdistäen hoitomuotoon länsimaisen lääketieteen rinnalle perinteisen kiinalaisen lääketieteen oppeja. Viime vuosina kraniosakraaliterapia on hoitomuotona syventynyt biodynaamisen kraniosakraaliterapian filosofialla.

Hoitoon tulee varata aikaa noin tunti. Hoito tapahtuu vaatteet yllä. Hoitopäivänä ja sen jälkeisinä päivinä tulee huolehtia hyvästä nesteytyksestä. Ensimmäisellä hoitokerralla hoitajan kanssa käydään läpi tarpeellisilta osin hoidettavan taustoja. Hoidon rajoitteita ovat akuutit infektiot (mm. flunssa) sekä käynnissä oleva antibiootti- tai kortisonikuuri. Isommista leikkauksista ja verenluovutuksesta on hyvä pitää kahden viikon väli ennen hoitoon tuloa. Rokotuksien kanssa tulee pitää vähintään kahden viikon väli hoitoon sekä ennen rokotusta että sen jälkeen.